Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

5. sjednica Komisije za izbor i imenovanja - 20. studenog 2017.

Datum: 17.11.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97 i 21/05) 

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 20. studenog 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00  sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice

2. Izvješće o pristiglim prijavama na Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i

    zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

            Izvjestiteljica: mr.sc. Zlata Torbarina

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                    Fernando Kirigin, v.r.