Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

4. sjednica Odbora za stambeno.komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 22. studenog 2017.

Datum: 20.11.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu  Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 22. studenog 2017. godine (srijeda) s početkom u 16,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice

2. Tematska sjednica o prijedlogu Proračuna Grada Opatija za 2019. godinu

            Izvjestitelji: Danijel Jerman, Ksenija Gunja i Vjekoslav Osojnak

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                  Dušan Mušćo, v.r.

 

zapisnik