Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

4. sjednica Odbora za društvene djelatnosti - 12. prosinca 2017.

Datum: 8.12.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 12. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :  

 

      1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice

       2. Rasprava o Prijedlogu proračuna za 2018. godinu u oblasti društvenih djelatnosti

            Izvjestiteljica: mr.sc. Zlata Torbarina

       3. Izvedbeni Plan ostvarivanja  prava i potreba djece Grada Opatije za 2018. godinu

            Izvjestiteljica: Sanja Škorić, predsjednica Koordinacijskog odbora Akcije „Grad

                                    Opatija-prijatelj djece“

       4. Razno

 

           

 

PREDSJEDNICA ODBORA

                Gordana Grgurina, v.r.

 

Zapisnik