Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

4. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 27. studenog 2017.

Datum: 21.11.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 27. studenog 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji

suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

             dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

 

zapisnik