Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

4. sjednica Komisije za izbor i imenovanje - 10. listopada 2017.

Datum: 6.10.2017.

 

        Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97 i 21/05) 

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 10. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 17,00  sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice

2. Prijedlog rješenja za imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u

   RIjeci

            Izvjestitelj: predsjednik Komisije

 

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                    Fernando Kirigin, v.r.

 

ZAPISNIK