Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

3. sjednica Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija" - 30. studenog 2017.

Datum: 24.11.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/07-pročišćeni tekst) 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Uređivačkog savjeta za gradski list «Opatija» koja će se održati  30. studenog 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice
  2. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice gradskog lista „Opatija“

 

 

 

PREDSJEDNIK UREĐIVAČKOG SAVJETA

                                                                         Andrej Poščić, v.r.

zapisnik