Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

3. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 15. studenog 2017.

Datum: 10.11.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu  Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 15. studenog 2017. godine (srijeda) s početkom u 16,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice

2. Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice s isplatom na k.č. 383 KO Volosko

            Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju K.Č. 1027 KO Volosko

            Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana na adresi Frana

    Supila 6, Opatija

            Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                  Dušan Mušćo, v.r.

 

ZAPISNIK