Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

3. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša - 23. 10. 2017.

Datum: 19.10.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 23.10.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.        Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Odbora

2.        Izvješće o rezultatu Javnog poziva i pristiglim prijedlozima zaključno s 25.09.2017.(ukupno broj prijedloga, predlagač, vrsta investicije, lokacija, razina priložene dokumentacije) – izvjestitelj g. Tupanjac

3.        Izvješće nadležnih službi grada o provedenoj „Analizi i valorizaciji do danas nerealiziranih zona planiranih javnih parkova i dječjih igrališta te kriterijima za njihovu djelomičnu prenamjenu“ – (tekst prepisan iz obrazloženja plana), molim priložiti i popis osoba koje su izradile izvješće, provele analizu i valorizaciju – izvjestitelj g. Tupanjac

4.        Izmjene i dopune UPU Opatija – Konačni prijedlog plana

5.        Izmjene i dopune UPU Ika – Izvješće o rokovima i razlozima za odstupanja od planiranih rokova

6.        UPU Pobri -  Izvješće o rokovima i razlozima za odstupanja od planiranih rokova

7.        Razno

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                       Fernando Kirigin, v.r.

ZAPISNIK