Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

3. sjednica Odbora za proračun i financije - 11. prosinca 2017.

Datum: 8.12.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 11. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 u uredu pročelnice Ureda grada.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :  

 

1. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

2. Prijedlog Odluke o zaduženju za refinanciranje kredita za izgradnju Centra Gervais

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

3. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. s

     prijedlozima programa javnih potreba     

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

   4. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2018.-2020. godine

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

   5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

               Ana Puž Kukuljan, v.r.

 

 

zapisnik