Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

3. sjednica Odbora za društvene djelatnosti - 24. listopada 2017.

Datum: 20.10.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice

  2. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta

      mladih Grada Opatije

            Izvjestiteljica: mr.sc. Zlata Torbarina

  3. Prijedlog zaključka o usvajanju Statuta Dječjeg Gradskog vijeća Grada Opatije

Izvjestiteljica: mr.sc. Zlata Torbarina

           

 

PREDSJEDNICA ODBORA

                Gordana Grgurina, v.r.

 

zapisnik