Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

2. sjednica Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija" - 15. studenog 2017.

Datum: 13.11.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/07-pročišćeni tekst) 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Uređivačkog savjeta za gradski list «Opatija» koja će se održati  15. studenog 2017. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u uredu pročelnice Ureda Grada. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Otvaranje kuverti pristiglih na objavljeni Natječaj za imenovanje glavnog urednika/ glavne urednice gradskog lista ″Opatija"

 

 

 

PREDSJEDNIK UREĐIVAČKOG SAVJETA

                                                                         Andrej Poščić, v.r.

ZAPISNIK