Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

2. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 11. listopada 2017.

Datum: 6.10.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu  Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 11. listopada 2017. godine (srijeda) s početkom u 16,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 

1. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u KO Vasanska

            Izvjestitelji: Zdenko Tupanjac i Iva Kalanj Kiš

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                  Dušan Mušćo, v.r.

 

 

ZAPISNIK