Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

2. sjednica Odbora za sport i tehničku kulturu - 13. prosinca 2017.

Datum: 8.12.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Odbora za sport i tehničku kulturu koja će se održati 13. prosinca 2017. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

            Izvjestitelj: predstavnik Sportskog saveza Grada Opatije

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                   Igor Puž, v.r.