Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

2. sjednica Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju - 22. prosinca 2017.

Datum: 19.12.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju koja će se održati 22. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Izvještaj i prezentacija s putovanja u Kinu i Italiju

2. Prijedlog plana aktivnosti Odbora za 2018. godinu  

3. Razno

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

               Vedran Kružić, v.r.

 

Zapisnik