Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

2. sjednica Odbora za društvene djelatnosti - 12. listopada 2017.

Datum: 6.10.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 12. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice

  2. Upoznavanje s brojem i stanjem dječjih igrališta u Gradu Opatiji, te propisima za

      sigurnost djece

  3. Informacije o programu rada gradske ustanove Dječjeg vrtića Opatija, te planovi o

      programima, uređenju prostora, kadrovskoj ekipiranosti i sl. u novim prostoru vrtića

  4. Razno

           

 

PREDSJEDNICA ODBORA

                Gordana Grgurina, v.r.

 

zapisnik