Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

2. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 22. rujna 2017.

Datum: 19.9.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 22. rujna 2017. godine (petak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list

„Opatija“ (predlagatelj: vijećnik Neven Varljen, dr.med.)

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

             dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

 

zapisnik