Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

1. sjednica Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Datum: 15.11.2017.

PREDMET: Poziv na 1. sjednicu Stožera civilne zaštite Grada Opatije

 

 

Poštovani!

 

Pozivamo Vas na sastanak Stožera civilne zaštite Grada Opatije koji će se održati dana 16.11.2017. godine u 09,00 sati na galeriji Gradske vijećnice sa slijedećim dnevnim redom:

 

1.      Usvajanje zapisnika sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja od 16. svibnja 2017.godine.

2.      Izvještaj o provedbi  Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Opatiju u 2017. godini.

3.      Provedba preventivnih mjera zaštite od požara šuma i pripreme za ljetnu požarnu sezonu u 2018. godini.

4.      Razno

 

 

 

                                                                                  NAČELNICA STOŽERA

                                                                                   Zamjenica gradonačelnika

                                                                                        Vera Aničić, ing. građ.