Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

1. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 21. rujna 2017.

Datum: 18.9.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

1. sjednicu  Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 21. rujna 2017. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 

1. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u KO Vasanska

            Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

2. Izvještaj o provedenom natječaju uz prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

            Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

3. Izvještaj o provedenom natječaju za prodaju nekretnine i prijedlog raspisivanja natječaja

Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                  Dušan Mušćo, v.r.

 

zapisnik