Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

1. sjednica Odbora za sport i tehničku kulturu - 17. listopada 2017.

Datum: 13.10.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

1. sjednicu Odbora za sport i tehničku kulturu koja će se održati 17. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Aktualnosti oko nogometnog igrališta

2. Raspored sredstava za sportske manifestacije

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                   Igor Puž, v.r.

 

zapisnik