Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

1. sjednica Odbora za proračun i financije - 22. rujna 2017.

Datum: 18.9.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

1. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 22. rujna 2017. godine (petak) s početkom u 16,30  sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 

1. Analiza Izvješća o Izvršenju Proračuna Grada Opatije za I-VI. 2017. godine

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

               Ana Puž Kukuljan, v.r.

 

ZAPISNIK