Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

1. sjednica Odbora za društvene djelatnosti - 19. rujna 2017.

Datum: 15.9.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

1. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 19. rujna 2017. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Upoznavanje sa aktima Gradskog vijeća koji se odnose na rad Odbora za društvene

      djelatnosti

  2. Plan i Program rada za mandatno razdoblje Odbora za društvene djelatnosti.

  3. Razno

           

 

PREDSJEDNICA ODBORA

                Gordana Grgurina, v.r.

 

zapisnik