Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

40. sjednica kolegija

Datum: 11.11.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 40. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 11. studeni (četvrtak) 2010. godine s početkom u 13,00 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Nacrt Prijedloga III. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2010.
Izvjestitelj: Danijel Jerman

2. Nacrt Prijedloga Plana proračuna Grada Opatije za 2011. i Projekcija Plana za 2012. i 2013. godinu s Nacrtom Prijedloga Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvjestitelj: Danijel Jerman, Ujčić Miljenko

3. Nacrt prijedloga Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potrebe djece za 2011. godine
Izvjestiteljica: Marta Berčić

4.1. Informacija o uvidu u idejni projekt u postupku izmjena lokacijskih dozvola
4.2. Primjedba u svezi Prostornog plana uređenja Grada Opatije
Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.