Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

38. sjednica kolegija

Datum: 7.9.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 38. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 07. rujna (utorak) 2010. godine s početkom u 08,30 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Prijedlog Odluke o postupanju kod rješavanja zahtjeva investitora za Financiranjem izgradnje nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture koje nisu predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije
Izvjestitelj: Danijel Jerman

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.