Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

37. sjednica kolegija

Datum: 6.7.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 37. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 06. 07. (utorak) 2010. godine s početkom u 08,30 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
Izvjestitelj: Danijel Jerman

2. Prijedlog II. izmjene Plana Proračuna Grada Opatije za 2010. godinu
Izvjestitelj: Danijel Jerman

3.1. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
3.2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola
Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko

4. Očitovanje i prijedlog u svezi projekta za izgradnju stanova POS-a
Izvjestitelj:Miljenko Ujčić

5. Zahtjev Galeba d.o.o. za postavljanje kioska
Izvjestiteljica: Ksenija Gunja

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.