Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

36. sjednica Kolegija

Datum: 29.6.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 36. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 29. 06. (utorak) 2010. godine s početkom u 08,30 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

2. Očitovanje u postupcima ovjere glavnih projekata
Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

3. Prijedlog teksta poziva za iskaz interesa za izgradnju i korištenje garažno poslovnog centra na tržnici
Izvjestitelj: Mladen Sinožić

4. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
Izvjestitelj: Danijel Jerman

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.