Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

35. sjednica Kolegija

Datum: 23.6.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 35. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 23. 06. (srijeda) 2010. godine s početkom u 08,30 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

2. Prijedlog Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj
Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

3. Prijedlog Kriterija za sufinanciranje troškova programa Dječjeg vrtića Opatija
Izvjestiteljica: Marta Berčić

4. Prijedlog Kriterija za sufinanciranje nabavke udžbenika
Izvjestiteljica: Marta Berčić

5. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I.-V. 2010.
Izvjestiteljica: Lea Šustar

6. Izvješće o utrošku proračunske rezerve za svibanj 2010.
Izvjestiteljica: Lea Šustar

7. Zahtjev Sonje Topić
Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.