Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

34. sjednica kolegija

Datum: 21.5.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 34. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 21. 05. (petak) 2010. godine s početkom u 08,30 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Izvješće o poslovanju Hrvatskog muzeja turizma za 2009. godinu
Izvjestiteljica: Mirjana Kos-Nalis, ravnateljica

2. Izvješće o poslovanju „Parkova“ d.o.o. Opatija
Izvjestitelj:Željko Mikulandra, uprava

3.1. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
3.2. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko

4. Plan Proračuna Grada Opatije za 2010. po mjesecima
Izvjestitelj:Danijel Jerman

5. Zamolba Milenija d.d.
Izvjestitelj:Danijel Jerman

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.