Grad Opatija
Službene stranice

Kolegiji gradonačelnika

33. sjednica kolegija

Datum: 10.5.2010.

Prema dostavljenim prijedlozima upravnih odjela i službi za 33. kolegij gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika koji će se održati 10. 05. (utorak) 2010. godine s početkom u 08,30 sati

Predlažu se sljedeće točke:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave
Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko

2. Utvrđivanje prijedloga DPU-a Ičići i upućivanje na javnu raspravu
Izvjestitelj: Zdenko Tupanajc

3. Zahtjev Udruge K.U.D. za održavanje Opatijskih barufa
Izvjestiteljica:Ksenija Gunja

Pročelnica Ureda
Helena Masarić, v.r.