Grad Opatija
Službene stranice

Susret gradova prijatelja

Prezentacije

Datum: 19.9.2013.

Sudionici 7. Susreta gradova i općina - prijatelja djece Hrvatske su za potrebe provedbe programa Susreta izradili prezentacije s primjerima dobre prakse „dječje praticipacije“ koji se provode u njihovim gradovima i općinama. Kako bismo mogli izmjenjivati iskustva i svi vidjeti bogatstvo i vrijednost projekata koje se provode diljem Hrvatske, podijelit ćemo ih sa svima Vama.

Nadamo se da će ovi primjeri potaknuti i druge gradove i općine prijatelje djece da se pridruže ovoj vrijednoj Akciji, a naročito da unaprijede „dječju participaciju“ u svojim zajednicama.

U nastavku su sve prezentacije koje su dostavljene organizatoru.