Grad Opatija
Službene stranice

Susret gradova prijatelja

Dječja participacija

Datum: 22.7.2013.

Poziv ustanovama i organizacijama civilnog društva s područja Grada Opatije za sudjelovanje na 7. susretu - izlaganje promidžbenih materijala na štandovima.

GRAD OPATIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 021-01/13-0106

URBROJ: 2156/01-05/03-13-10                                               

 

            7. SUSRET GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE 

   Opatija, 13. rujan 2013. Godine

 

Tema: DJEČJA PARTICIPACIJA

PREDMET: Poziv za sudjelovanje na 7. Susretu Gradova i općina prijatelja djece Hrvatske

Grad Opatija je domaćin 7. Susreta Gradova prijatelja djece, koji će se održati u našoj novoj sportskoj dvorani  „Marino Cvetković“, U PETAK, 13.RUJNA 2013.

  Za tu priliku želimo predstaviti potencijal i bogatstvo koje imamo u Opatiji, pružiti priliku svim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva s područja Grada Opatije da na oglednim štandovima izlože i pokažu sudionicima iz cijele Hrvatske sve aktivnosti i programe za djecu.

Stoga Vas molimo da pripremite promidžbene materijale, brošure, proizvode i sve što možete pokazati našim gostima. Ovo je prilika da nadležni ministri, ravnatelji ustanova, gradonačelnici i načelnici, djeca iz drugih gradova/općina i drugi vide što sve možemo učiniti za djecu. Ujedno je ovo prilika za institucije poput Centra za socijalnu skrb, Pedijatrijske ambulante i sl. da predstave i približe svima svoju djelatnost i ulogu u zajednici, odnosno Opatiji. Za ovu priliku možete osmisliti i neke dodatne aktivnosti na samom štandu kojima se naši gosti mogu pridružiti, npr. male radionice  za djecu, prodaju proizvoda i sl.

Sudionici našeg Susreta su:

  1.  učenici od 5. do 8. razreda osnovnoškolske dobi, iz cijele Hrvatske (planira se oko 100 do 200)
  2. njihovi voditelji, od kojih su većinom voditelji iz Društava Naša djeca, učitelji, profesori i dr. (oko 45 do 60)
  3. gradonačelnici, načelnici gradova /općina prijatelja djece, ministri, ravnatelji ustanova (Agencija za odgoj i obrazovanje i dr.) (40 do 60)
  4.  volonteri

Smatramo da je ovo dobra prilika da pokažemo Hrvatskoj kakvo bogatstvo imamo, pa Vas pozivamo da se prijavite u što kraćem roku. Za tu priliku ćemo osigurati štandove pa nam je važan broj izlagača. U nastavku je preliminarni program Susreta, koji ćemo još prilagoditi.

Molim vas da svoje prijave i kratak opis programa/aktivnosti  za djecu koji imate pošaljete  na ovu adresu, najkasnije do 15.08.2013. (u opisu navedite..osnovnu djelatnost, naziv i vrstu aktivnosti/projekta/programa).

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju, Marta i Andrea, tel. 051 680-146. 0993331731 ili marta.becic@opatija.hr

 

Srdačno,

 Marta Berčić, Gradska koordinacija Grada Opatija – prijatelja djece