Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

Raspisani natječaji Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

Datum: 18.2.2016.

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije objavljuje Natječaj za dodjelu sredstava Proračuna Dječjeg gradskog vijeća za 2016. godinu te Natječaj za dodjelu nagrada za "Naj dječje djelo"

Sredstva Proračuna Dječjeg gradskog vijeća u iznosu 12.000 kuna dodjeljuju se za programe/akcije/aktivnosti namijenjene djeci uzrasta do 15 godina kojima se podiže kvaliteta života djece, a natječajem za Naj dječje djelo nagrađuju se djeca za  pruženu pomoć, odnosno učinjeno dobro djelo u svojoj zajednici. 

Cjeloviti tekstovi natječaja objavljeni su na web stranici Grada Opatije, a obrasci se mogu dobiti u pisarnici  i na web stranici Grada Opatije. Natječaji su otvoreni do 18. ožujka 2016. godine.

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU - Natječaj za dodjelu sredstava proračuna DGV-a

OBRAZAC ZA PRIJAVU - "Naj dječje djelo"