Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

Raspisan natječaj za Proračun Dječjeg gradskog vijeća za 2013. godinu

Datum: 22.4.2013.

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije raspisalo je Natječaj za Proračun DGV-a

Grad Opatija je osigurao 12.000 kuna za projekt koji će odabrati dječji vijećnici na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Rok za prijavu prijedloga je 29. svibnja 2013. godine. 

Prijave mogu podnijeti učenici, nastavnici, roditelji i drugi.

Dostupan je ovdje  i cjelovit tekst natječaja  i obrazac za prijavu  ili se može podići u pisarnici Grada Opatije

Prijave za dodjelu sredstva Proračuna DGV-a dostavljaju se na adresu: Grad Opatija (Za Natječaj "Ruke moje rastu k tebi sve veće, jer želim dati i tebi sreće "), Maršala Tita 3.

Prijava se podnosi na obrascu za prijavu koji se može dobiti u pisarnici Grada Opatije ili na web stranici Grada, u rubrici Obrasci.

Svi zainteresirani za podnošenje prijava mogu se javiti za dodatna objašnjenja Predsjedavajućoj DGV-a Ani Kola ili stručnoj suradnici za odgoj i obrazovanje Marti Berčić na broj: 680 146 ili e-mail: marta.bercic@opatija.hr.