Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

POZIV NA 7. SJEDNICU VIII. SAZIVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Datum: 16.5.2013.

KLASA : 021-01/11-01/09

URBROJ. : 2156/01-05-03-12-8

 

U Opatiji, 02.01.2013.

 

 

                Na temelju odredbi članka 5. Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

 

S A Z I V A M

 

7. sjednicu VIII. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati u utorak, 15.siječnja 2013. godine s početkom u 13,00 sati., u vijećnice Grada Opatije.

 

               

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

DNEVNI RED

 

1. Pitanja vijećnika

2. Pitanja gradonačelnika

3. Proračun 2013. - izvješće

4. Prijedlozi djece za organizaciju Susreta gradova/općina prijatelja djece, rujan 2013.

5. Izvještaj o tijeku projekta “Mediji i djeca, javne kampanje”

6. Izvještaj sa Savjetovanja Gradovi i općine – prijateljii djece održanog 20.11.2012. u Zagrebu

7. Razno

 

 

 

                                                  

 

                                                              Predsjedavajuća Dječjeg gradskog vijeća

                                                                              Ana Kola, v.r.