Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

POZIV NA 3. SJEDNICU IX. SAZIVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Datum: 2.12.2013.

 

KLASA: 021-01/13-01/07

URBROJ: 2156/01-05/03-13-12

Opatija, 02. prosinca 2013.

 

                Na temelju odredbi članka 5. Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

S A Z I V A M

                3. sjednicu IX. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati u srijedu 11. prosinca 2013. godine s početkom u 13,00 sati u vijećnici Grada Opatije.

 

                Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

  1. Pitanja vijećnika
  2. Pitanja gradonačelnika/predsjednika Gradskog vijeća/zamjenika gradonačelnika
  3. Informacije o programima i projektima od interesa za djecu i mlade ugrađenim u Proračun Grada Opatije za 2014. godinu
  4. Najava projekta „Kako žive djeca u Europi“
  5. Informacije o programu manifestacija „Ledena čarolija i Božićni sajam“ i „Putujuća Božićna čarolija DND-a“
  6. Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti
  7. Informacije o sudjelovanju delegacije DGV-a na Savjetovanju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, 25.11.2013. godine
  8. Razno
  • 10 godina Ureda pravobraniteljice za djecu
  • Aktivnosti za djecu tijekom zimskih praznika

 

                                             

Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća

Ivan Tancabel, v.r.