Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA DGV-A

Datum: 11.12.2013.

Na dnevnom redu treće po redu sjednice IX. saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatije održane danas našle su se informacije o programima i projektima od interesa za djecu i mlade ugrađenim u Proračun Grada Opatije za 2014. godinu, o čemu je zamjenik gradonačelnika Fernando Kirigin malim vijećnicima pojasnio detaljnije elemente koji se tiču rada i  dječjih programa.

Ravnateljica Festivala Opatija Rajna Miloš informirala je male vijećnike o programu manifestacija „Ledena čarolija i Božićni sajam“ povezujući ih sa ukupnim programskim zbivanjima na Ljetnoj pozornici.

Osim toga, na dnevnom redu sjednice našla se i najava projekta „Kako žive djeca u Europi“, zatim informacije o obilježavanju mjeseca borbe protiv ovisnosti, kao i informacija o sudjelovanju delegacije DGV-a na Savjetovanju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održanom u studenom mjesecu.

Mali vijećnici poklonili su i jaslice Gradu, koje sada ukrašavaju prostor hola zgrade gradske uprave.