Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

ODRŽANA SJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Datum: 18.12.2014.

U Gradskoj vijećnici je danas održana  7. sjednica IX saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatija. Sjednici su prisustvovali zamjenik gradonačelnika, Fernando Kirigin, dječji vijećnici, učenici 5.c razreda OŠ „R.K. Jeretov“ Opatija, predstavnici škole, vrtića i DND-a Opatija.

Sjednicu su vodili predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Ivan Tancabel i dječji vijećnici Teo Mender i Tara Tomić.

Na dnevnom redu sjednice našle su sljedeće se točke:

1. Pitanja vijećnika

2. Pitanja gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika ili predsjednika Gradskog vijeća

3. Kako smo obilježili 25. godina Konvencije UN-a o pravima djeteta u našem gradu

4. Informacije o programima i projektima od interesa za djecu i mlade ugrađenim u Proračun Grada Opatije za 2015. godinu

5."Bolja javna potrošnja za bolje ishode za djecu i obitelji”-informacije o sudjelovanju predstavnika DGV-a na 11. konferenciji Eurochild organizacije, Rumunjska, 25.-28.11.2014.godine-IvanTancabel, Katja Knežević

6. Razno

Vijećnica Nina Žunić postavila je pitanje ako je moguće Ledenu čaroliju produljiti kako bi trajala do kraja školskih praznika, a vijećnica Tara Tomić je pitala kada će se započeti s gradnjom kina u Opatiji. Zamjenik gradonačelnika Kirigin odgovorio je vijećnicima na postavljena pitanja. On je dalje vijećnicima prezentirao informacije o programima i projektima od interesa za djecu i mlade ugrađenim u Proračun Grada Opatije za 2015. godinu. Dječji vijećnici su bili zadovoljni s prezentiranim Proračunom jer su uvaženi i prihvaćeni njihovi prijedlozi prezentirani na prošloj sjednici DGV-a održanoj u mjesecu listopadu.

Dječji vijećnici su prisutnima prezentirali kako su sve obilježili 25. godina Konvencije UN-a o pravima djeteta i njihovo sudjelovanje na 11. konferenciji Eurochild organizacije pod nazivom „Bolja javna potrošnja za bolje ishode za djecu i obitelji”, održanoj u Bukureštu, od 25.-28. studenog 2014., a  na kojoj su prezentirali rad Dječjeg gradskog vijeća Opatija.