Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

Članovi DND i DGV najavili sudjelovanje na konferenciji Montreuxu

Datum: 5.6.2014.

Predstavnici Dječjeg foruma DND-a Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Opatija predstavili su gradonačelniku Ivi Dujmiću sudjelovanje na konferenciji “ Djeca pokretači promjena u društvu” (CATS) koje će se održati u Montreuxu, Švicarska, od 25.7. do 3.8.2014.

Vizija konferencije “Djeca pokretači promjena u društvu”  je izgraditi svijet u kojem djeca, mladi i odrasli zajedno rade uzajamno se poštujući, boreći se za pravednije, integriranije i održivije društvo u kojem svi mogu ostvariti svoja osnovna ljudska prava i potencijale.

Ciljevi Konferencije “Djeca pokretači promjena u društvu” su:

a) Razvijati i podržavati zajednicu u kojoj djeca, mladi i odrasli podupiru temeljno pravo sudjelovanja (pravo na participaciju)
b) Poticati međusektorsko partnerstvo
c) Zagovarati sudjelovanja djece (dječju participaciju)
d) Primjeri dobre prakse o sudjelovanju djece (dječje participacije) u svijetu.

Predstavnici Dječjeg foruma DND-a Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Opatija pozvani su sudjelovati na Konferenciji zbog postignutih rezultata i projekata na području dječje participacije i dječjih prava.

Ivo Dujmić podržao je sudjelovanje djece i pozvao gospodarstvenike našeg grada da podrže predstavnike Dječjeg  foruma DND-a Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Opatija u odlasku na Konferenciju u kojoj će aktivno sudjelovati i kao maštoviti građani pomoći u izgradnji budućnosti za svih.