Grad Opatija
Službene stranice

Aktivnosti

6. sjednica XI. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije - 18. lipnja 2018.

Datum: 11.6.2018.

Na temelju odredbi članka 14. Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije 
 
 
                                                     S A Z I V A M 
 
6. sjednicu XI. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati u ponedjeljak, 18. lipnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati u vijećnici Grada Opatije, Maršala Tita 3.  
 
  Za sjednicu predlažem sljedeći 
 
 
                                                    DNEVNI RED 
 
1. Pitanja vijećnika 2. Odabir projekta pristiglih na Natječaj za proračun Dječjeg gradskog vijeća 3. Informacija o obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša/2. sajam dječje razmjene 4. Informacija o  pristiglim  likovnim i literarnim radovima na natječaj Dobro došli u Opatiju 5. Razno 
 
 
 
                                          
                                                                                          Predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća
                                                                                                        Ivan Tancabel, v.r.