Grad Opatija
Službene stranice

Program poticanja poduzetnika

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine, donijelo Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini.

U roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik će objaviti Javni poziv s uvjetima davanja poticaja.

 

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijelo Izmjenu i dopunu Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini.

 

Javni poziv

Na temelju članka 22. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/18) Gradonačelnik Grada Opatije objavljuje Javni poziv poduzetnicima, neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama s područja Grada Opatije na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini,

te slijedeće obrasce:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Popis dokumentacije

 

Kontakt osobe za upite u vezi Javnog poziva:

- Danijel Jerman, tel: 051-680-132, e-mail: danijel.jerman@opatija.hr,

- Tanja Grbac, tel: 051-680-158, e-mail: javna.nabava@opatija.hr.