ListOpatija 208 - page 8

U novoj godini sebi
želim da budem zdra-
va i pokretna. S obzi-
rom da sam ipak već
u nekim godinama,
zdravlje mi je zapravo
najvažnije i na vrhu
liste mojih novogodiš-
njih želja. A sada, na-
ravno da bi bilo dobro
i kada bi malo mirovi-
na porasla. U našem
gradu neka bude puno
sreće mladima i da
bude puno posla i za-
pravo neka nam u no-
voj godini svijet bude
još malo bolji nego što
je bio u ovoj
godini.
Zdravlje i vese-
lje – to su moje želje,
što bih drugo mogao
poželjeti? A za naš
grad imam puno želja.
Neka nam se u nado-
lazećoj godini konač-
no malo bolje srede i
urede parkirališta, u
smislu plaćanja, neka
nam se i plaža na Sla-
tini sredi do sezone u
novoj godini. Ima još
puno toga što bi tre-
balo, ali krenimo od
toga. Bolje penzije
neću ni spominjati. Ali
moja 'parola' je 'Pokrij
se koliko moreš', što
drugo.
RUŽICA
MÜLLER
BRANKO
TABAK
PENZIONERKA
PENZIONER
78
69
SVIMAPUNO
ZDRAVLJA
IBLAGOST
ANKETA
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook