ListOpatija 208 - page 6

O
patija je opet veliko gradi-
lište, dizalice i skele niču
na sve strane, obnavljaju
se hoteli, renoviraju fasa-
de, uređuju prilazne ceste i šetnice,
a grad dobiva novo ruho s kojim će
ponosno kročiti u novu turističku se-
zonu.
Hotel Imperial
će do ožujka slje-
deće godine biti potpuno renoviran.
Ovaj hotel bogate povijesti i upečat-
ljive arhitekture, kao novi četvero-
zvjezdani član Remisens Premium
brenda, 2018. godine mijenja ime u
Remisens Premium Hotel Imperial.
Renovacija obuhvaća preuređenje
svih smještajnih jedinica, zajednič-
kih prostora i restorana, te izgradnju
novog wellness centra s unutarnjim
bazenom, relax zonom, spa zonom,
fitnessom i beauty sobama. Remi-
sens hoteli krenuli su i u podizanje
kvalitete te obnovu hotela Palace
Bellevue, Istra, Residenz i Admiral te
Vile Slatina.
Remisens Hotel Palace
Bellevue
od 2016. godine posta-
je jednom od perjanica Remisens
branda na Opatijskoj rivijeri, a nove
investicije obuhvaćaju preuređenje
soba i zajedničkih prostorija, novi
wellness centar te proširenje i po-
dizanje kvalitete sadržaja i usluge.
Remisens Hotel Palace Bellevue u
2018. postaje dio brenda Remisens
Premium i mijenja ime u Remisens
Premium Grand Hotel Palace te će
ponuditi dodatne pogodnosti u Pre-
mium smještajnim jedinicama i po-
staviti punionicu za električna vozila
(Tesla Destination Charger). Radovi
su u tijeku i na objektu
Smart Selec-
tion Hotela Istra
, koji će se dograditi,
povećat će se broj soba te renovirati
lobby hotela.
Hotel Residenz
postaje
Smart Selection Hotel Lungomare i u
novu će turističku sezonu ući s reno-
viranim i klimatiziranim sobama te
renoviranim zajedničkim prostorom
i restoranom. U novoj godini kreće
i renoviranje
Vile Slatina
, koja će
nositi ime Remisens Premium Villa
Abbazia, a otvorenje je predviđeno
u svibnju. S radovima kreće i
Re-
misens Hotel Admiral
, koji će dobiti
novi wellness centar s relax zonom i
spa zonom te tri vrste saune, a pred-
viđeno je i povećanje broja premium
soba te nove kongresne dvorane.
Radovi na
Dječjem vrtiću na
Punta
Kolovi
odvijaju se prema pla-
nu i izgrađena su 4 objekta od 5 pred-
viđenih do nivoa roh bau te se izvode
instalacije. Radovi će biti dovršeni
do krajnjeg predviđenog roka u rujnu
2018., a brzina, tj. dinamika radova
ovisi o vremenskim uvjetima. U tije-
ku su popravci na
šetnici Lungomare
ispred hotela Kvarner
koja je propala
uslijed starosti i djelovanja mora i
soli. Izvršit će se popravak konstruk-
cije te će se popločati kamenom, a
radovi će biti gotovi do Uskrsa. Radi
se i u Ulici Palmi, gdje se proširuje
donji dio radi lakšeg uključivanja vo-
zila na državnu cestu, a radovi će biti
gotovi do Božića.
U Iki Grupacija Zubak
gradi novi
hotel, u neposrednom susjedstvu
Vile Magnolia i Fakulteta za menad-
žment u turizmu i ugostiteljstvu.
Gradnja je započela u rujnu, a hotel bi
trebao biti gotov do kraja 2018. godi-
OPATIJA
OPET
Ulica Palmi dobiva proširenje za lakši promet vozila
Na objektu novog vrtića na Punta Kolovi dovršena su 4 objekta do nivoa roh bau
Hotel Imperial dočekat će ljetnu turističku se
Lungomare ispred Kvarnera popravit će se i popločati kamenom
6
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook