ListOpatija 208 - page 5

NIKOLA TURINA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
5
FERNANDO
KIRIGIN
predsjednik Kluba vijećnika
koalicije SDP-IDS-HSU-AM-UK
munikacije i suradnje s građa-
nima. Nastavit ćemo provoditi
i pozitivne promjene koje će
osjetiti svi Opatijci, a među koje
spada i ukidanje prireza od 1.
srpnja 2018. godine, uvođenje
city busa u cilju bolje povezano-
sti svih dijelova našeg grada ali
i poticaji za gospodarstvenike
i poljoprivrednike te niz drugih
mjera koje će poboljšati stan-
dard građana.
Lijepe želje neizostavan su
dio blagdanskih razmišljanja, a
zajedničkim snagama te želje
pretvorit ćemo u stvarnost. Zato
vam svima želim blagoslovljen
Božić i sretnu novu 2018. go-
dinu, puno zdravlja i osobnog
veselja, boljih prilika da svatko
ostvari svoje ciljeve, ali i ugodni-
ji i sretniji život u zajednici.
zahvalan što živim u jednom od
najljepših i najinspirativnijih gra-
dova na svijetu.
Zalažem se da Opatija takva
i ostane, grad koji inspirira i grad
u kojem se želi živjeti.  U tome
smjeru usmjeravam sve resurse
kako bi Opatija i dalje, u budućno-
sti, bio grad inspiracije za mlade i
topao dom za none i noniće.
Svim građanima Opatije , nji-
hovim obiteljima i prijateljima,
svima koje vole Opatiju,  želim
ugodno blagdansko ozračje,
sretne praznike, čestiti Božić i
puno zdravlja, sreće i uspjeha u
periodu koji je pred nama!
Dragi sugrađani i prijatelji,
čestit Božić i sretna Nova go-
dina !
Drage Opatijke, dragi Opatijci,
iza nas je godina koja je navi-
jestila mnoge promjene. Na naci-
onalnoj razini provedeno je raste-
rećenje poreza na dohodak koje
je doprinijelo povratku potrošač-
kog optimizma, a istovremeno je
i turistička sezona bila jedna od
najboljih, ako ne i najbolja dosad
u novijoj povijesti. Treba se nada-
ti da je pred nama još dosta go-
dina ekonomskog rasta, ali i vre-
mena u kojemu se možemo svi
zajedno posvetiti tome da nam
život u Opatiji bude bolji i kvalitet-
niji jer građani Opatije to zaslužu-
ju s obzirom na bogatstvo i uvjete
života koje nam ovaj grad nudi.
Od posljednjih izbora nala-
zimo se u jednoj novoj, pomalo i
neobičnoj političkoj situaciji da
je predstavničko tijelo, Gradsko
vijeće, na jednoj, a Gradonačelnik
na drugoj strani. Međutim, dosa-
dašnje iskustvo pokazalo je da je
takva situacija dobra za politiku i
građane. Sada obje grane vlasti
ulažu puno veći napor nego li je
to bio slučaj u prethodnim man-
datima, a mjere koje smo donijeli
u proteklih šest mjeseci su ka-
men temeljac za bolju Opatiju.
Na sjednici Vijeća krajem srp-
nja mjere koje je usvojilo Gradsko
vijeće pozicionirale su Opatiju
kao najbolji grad u pronatalitet-
noj politici. Imamo najveće na-
knade za novorođenčad, bespla-
tan vrtić za drugo, treće i ostalu
djecu, besplatne udžbenike za
osnovnoškolce i subvenciju za
srednjoškolce. Roditeljima smo
poslali jasnu poruku da ćemo
učiniti sve što je u našoj moći
da im pomognemo i to je poruka
koju smatram najvažnijom u ovoj
prvoj godini mandata. Za 2018.
ćemo osigurati i 500 tisuća kuna
za obnovu dječjih igrališta kako
bi Opatija bila i ugodno mjesto za
igru i zabavu mališana
Nismo zaboravili ni umirov-
ljenike koji su svoje živote ugra-
dili u stvaranje i rast Opatije te
će od 1. siječnja i biti osigurana
sredstva za pomoć onima čija
su mjesečna primanja manja
od 3000 kuna. Naravno, aktiv-
no radno stanovništvo je motor
razvoja i njima smo namijenili
jednu od najvažnijih mjera za
2018. godinu, ukidanje prireza
1. srpnja koje će rasteretiti po-
reze na plaće te gotovo svim
zaposlenicima povećati iznos na
računima. Ukidanje prireza nije
samo mjera koja vraća novac
neposredno u džepove zaposle-
nika i umirovljenika, već i Opatiju
čini atraktivnijom za stanovanje
te sam uvjeren kako ćemo za go-
dinu, dvije preokrenuti negativni
demografski trend i Grad učiniti
KAMEN TEMELJAC
ZA BOLJU OPATIJU
ROBERT
KURELIĆ
predsjednik Gradskog
vijeća Opatije
življim. I iduće i narednih godina
nastavit ćemo se maksimalno
truditi osmišljavati i donositi
pronatalitetne mjere jer bez sta-
novnika nema niti Opatije.
Iako su ljudi duša Grada, ni-
smo zaboravili niti prostor. Na-
kon održane tribine o Viziji urba-
nističkog razvoja Opatije donijeli
smo amandmane na UPU Opati-
je koji idu u smjeru razvoja Grada
uz maksimalnu zaštitu prostora
koji svi mi volimo. Pritom smo
jasno odijelili što je javni, a što
privatni interes u prostornom
planiranju. Želimo Opatiju razvi-
jati planski i na korist svih njenih
građana. Kao predsjednik Vijeća
uvijek ću se za to boriti i nadam
se da ćemo ja i moji kolege vijeć-
nici uspjeti opravdati vaše povje-
renje.
U ime Gradskog vijeća i moje
osobno, želim vam čestit Božić i
sretnu novu 2018.
Drage Opatijke, dragi Opatijci,
posebno se radujem ovom dobu godine kada Najljepši Advent uz
more vraća romantičnu zimsku idilu na opatijske ulice ispunjene glaz-
benim, gastronomskim i zabavnim programima namijenjenim našim
gostima, ali i svima nama koji živimo i radimo u Opatiji i prije svega
volimo Opatiju.
 Svim dragim Opatijkama i Opatijcima, kolegama u hotelskim
tvrtkama i turističkim agencijama, ugostiteljima, privatnim iznajmlji-
vačima, obrtnicima, suradnicima u Gradu Opatija, djelatnicima u svim
javnim ustanovama i ostalim tvrtkama od srca želim sretan i radostan
Božić ispunjen ljubavlju i mirom, a prije svega puno zdravlja i osobnog
zadovoljstva u novoj 2018. godini.  
OPATIJSKE ULICE
ISPUNJENE GLAZBOM
SUZI
PETRIČIĆ
direktorica Turističke
zajednice Opatija
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook