ListOpatija 208 - page 33

Opatije, održana je putopisna pre-
zentacija fotografija ‘’Putovima sv.
Jakova’’
Marine Juranić
, pjesnička
večer uz predstavljanje zbirke ča-
kavske poezije
Dalibora Škrinjara
,
a sâm Mjesec hrvatske knjige za-
ključen je donacijom knjiga
Olega
Mandića
Gradskoj knjižnici Opatija
te njenim ograncima. (A.V.)
Adventska radionica
Poljske škole
Gradska knjižnica i čitaoni-
ca ‘’Viktor Car Emin’’ Opatija je, u
suradnji s ‘’Poljskom školom’’ iz
Rijeke koja djeluje pri Poljskom kul-
turnom društvu ‘’Fryderyk Chopin’’,
organizirala adventsku radionicu
izrade božićnih ukrasa za vjerne
male članove opatijske Knjižnice i
djecu iz Poljske škole. Istovremeno
je za roditelje održan tečaj poljsko-
ga jezika pod vodstvom
Agnieszke
Rudkowske
, prof. poljskog jezika i
književnosti na Filozofskom fakul-
tetu Sveučilišta u Rijeci, a svojom
je prisutnošću događaj uveličao
Slaven Kale
iz Veleposlanstva Re-
publike Poljske u Zagrebu. (A.V.)
Druženje pčelara
Pčelarska udruga Učka orga-
nizirala je 25. studenog u lovačkoj
kući u Rupi druženje pčelara i njiho-
vih gostiju uz izlaganja trojice pre-
davača. Bili su to
Petar Banko
iz Ba-
derne,
Mladen Dragoslavić
iz Cresa
i
Rešid Selimović
iz Veprinca, dok
je prezentaciju svojih košnica imao
Robert Stanić
. Tijekomdruženja do-
dijeljene su zahvalnice osnivačima
Udruge, a dobili su ih
Vlado Kos, Vi-
ljam Dubrović i Ivan Kožul
. Izražene
su i zahvale općini Matulji i Gradu
Opatiji na sufinanciranju. (L.L.)
Donacija Lionsa DND-u
Lions klub Opatija donirao
je Društvu „Naša djeca“ Opatija
sredstva prikupljena na Huma-
nitarnoj modnoj reviji Bečkog
tjedna i na Bečkom balu u huma-
nitarnoj akciji „Anđeli humanosti
za osmijeh djece“, a koja su na-
mijenjena za opremanje eduka-
cijskog kabineta Društva „Naša
djeca“. (K.T.)
Sporazum o izgradnji
širokopojasne mreže
U uredu gradonačelnika 12.
prosinca potpisan je Sporazum
o izgradnji širokopojasne infra-
strukture za područje jedinica
lokalne samouprave Liburnije
(E-Županija) između predstav-
nika Grada Opatije, općina Lo-
vran, Matulji i Mošćenička Dra-
ga i predstavnika operatora koji
su u provedenoj javnoj raspravi
iskazali komercijalni interes za
izgradnju širokopojasne infra-
strukture na liburnijskome po-
dručju, HT i RuNe Adria, a koja će
velikom broju kućanstava i tvrtki
osigurati brzi pristup internetu.
Sve jedinice lokalne samouprave
ovim sporazumom će u okviru
svojih ovlasti pružiti pomoć ope-
ratorima prvenstveno kroz oba-
vještavanje javnosti o realizaciji
Projekta kao i u postupku regu-
liranja međusobnih imovinsko
pravnih odnosa. (K.T.)
Najbolja vina na Trofeju Barić
U Cafe baru „Barić“ održana je
9. smotra vina za osobnu upotrebu
„Trofej Barić“, a žiri u sastavu
Pa-
tricija Rumac, Ivo Sinčić, Branko
Milenković, Berislav Srdoč i Mario
Šikić
izabrao je najbolja bijela i crna
vina domaće proizvodnje. Najbolje
bijelo vino ima
Romeo Sinčić
, dru-
go mjesto osvojio je
Milan Jurić,
a
treće Darko Živković
, a najbolje
crno
Sandro Ćiković
te slijede
Velj-
ko Sošić i Irena Miškić
. (K.T.)
Dr. Uhač na listi najdoktor.com
Već četiri godine zaredom pa-
cijenti glasaju za najboljeg liječnika
u Hrvatskoj na stranici najdoktor.
com. Kriteriji prema kojima se birali
najbolje liječnice i liječnici su uku-
pan broj komentara, odnos broja
pozitivnih i negativnih komenta-
ra te kvaliteta samih komentara.
Među popisom najviše rangiranih
našlo se i jedno ime iz Opatije –
Boris Uhač
, dr. med. specijalist gi-
nekolog s ukupnom ocjenom 4,1.
Film o Peleu
za male nogometaše
Malonogometni klub Gorovo
darovao je za Svetog Nikolu svojim
najmlađim članovima, polaznicima
omladinskog pogona, projekciju
filma o jednom od najboljih no-
gometaša svih vremena
Edsonu
Arantesu do Nascimentou - Peleu
„Legenda je rođena“.
- To je inspirativan film o vrhun-
skom sportašu i nogometašu Peleu,
a želja nam je bila motivirati naše
male članove na bavljenje sportom.
Došlo je preko stotinjak mališana –
od polaznika nogometne igraonice
do pionira
, kazao je
Domagoj Tra-
montana
iz MNK Gorovo te istaknuo
kako klub okuplja dječake i djevojči-
ce od vrtićkog uzrasta do juniora, a
treniraju u Sportskoj dvorani Marino
Cvetković i dvorani Osnovne škole u
Opatiji. (K.T.)
Novi priručnik Žmerga
Udruga Žmergo izdala je priručnik
globalnog obrazovanja za nastav-
nike „Jedi lokalno, misli globalno!“,
prvi tog tipa u Hrvatskoj namije-
njen radu s učenicima na provedbi
aktivnosti globalnog obrazovanja
u redovnoj nastavi. Osim tiskanog
izdanja, priručnik je dostupan na
mrežnoj stranici Udruge Žmergo,
a nastao je na temelju materijala
razvijenih u sklopu trogodišnjeg eu-
ropskog projekta EAThink2015, ko-
jeg je sufinancirala Europska unija,
a u kojem je, osimUdruge Žmergo u
ime hrvatskog partnera, sudjelovalo
još 13 zemalja EU i Afrike. (K.T.)
Promocija diplomanata
i Dani karijera FMTU
Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
i ove je godine organizirao „Dane
karijera“ održane 5. prosinca. Stu-
dentima su se predstavila vodeća
hrvatska hotelijerska poduzeća te
je održan niz predavanja i radionica
na temu zapošljavanja. Nekoliko
dana kasnije održana je svečana
promocija diplomanata u hotelu
„Ambasador“, na kojoj je promo-
virano 6 sveučilišnih specijalista,
217 magistara ekonomije, 243 sve-
učilišna prvostupnika ekonomije
i 13 stručnih prvostupnika ekono-
mije. S ciljem poticanja izvrsnosti
Fakultet svake godine nagrađuje
najuspješnijeg studenta , a ove je
godine to bila
Antonela Grabar
, stu-
dentica diplomskog studijaMenad-
žment u turizmu, kojoj je u surad-
nji s partnerima iz javnog sektora
Fakultet osigurao radno mjesto u
Thalassotherapiji Opatija. (K.T.)
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
33
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook