ListOpatija 208 - page 32

Izglasan proračun za 2018.
Proračun za 2018. godinu „te-
žak“ 214 milijuna kuna izglasan
je većinom glasova (suzdržani
su bili vijećnici HDZ-a) na sjedni-
ci Gradskog vijeća održanoj 14.
prosinca. Gradonačelnik Dujmić
istaknuo je da ovaj Proračun u
iznosu 214.667.672,00 kuna vodi
računa o socijalnoj komponenti i
osigurava visoku kvalitetu života
stanovnika Opatije. Gotovo polo-
vica Proračuna otpada na kapital-
na ulaganja u imovinu i na javne
potrebe, pa je tako ove godine za
obrazovanje, kulturu i sport osi-
gurano oko 10 milijuna više nego
prošle godine. Istaknuo je i kako
neće biti povećanja javnih davanja
u nadležnosti Grada Opatije. Prora-
čun je na sjednici dobio i nadopu-
ne, tj. amandmane predstavničke
većine (SDP, IDS, AM, HSU i Unija
Kvarnera). (K.T.)
Premijer Plenković u Opatiji
Premijer RH
Andrej Plenković
posjetio je Opatiju u povodu održa-
vanja Dana hrvatskog pomorstva i
unutarnje plovidbe u organizaciji
Ministarstva pomorstva, prometa
i infrastrukture od 5. do 7. prosin-
ca. Uoči otvorenja Konferencije
premijera Plenkovića dočekao je i
gradonačelnik Opatije
Ivo Dujmić
,
primorsko-goranski župan
Zlatko
Komadina
, ministar turizma
Gari
Cappelli
, ministar pomorstva, pro-
meta i infrastrukture
Oleg Butko-
vić
te ministrica kulture
Nine Obu-
ljen Koržinek
, a bila je to prilika i za
zajednički radni sastanak premije-
ra i ministara s primorsko-goran-
skim županom i gradonačelnikom
Opatije. (K.T.)
Gradonačelniku nagrada
za doprinos hotelijerstvu
Gradonačelniku
Ivi Dujmiću
uručena je nagrada „Doprinos ho-
telijerstvu Republike Hrvatske“ u
sklopu XX. Kongresa Udruge po-
slodavaca i poduzetnika u hotelijer-
stvu 23. studenog. Gradonačelnik
je istaknuo da je ponosan što je na
čelu grada u kojem je rođen hrvat-
ski turizam i u kojem je izgrađen
prvi hotel na Jadranu daleke 1884.
godine - hotel Kvarner, a godinu
dana kasnije i hotel Stefani, današ-
nji Imperijal, te da se hotelijerstvo
u Opatiji može pohvaliti tradicijom
dugom preko 170 godina. Nagla-
sio je i da ova prestižna nagrada
nije samo osobno priznanje njemu,
nego i svim gospodarstvenicima i
vrijednim zaposlenicima u hoteli-
jerstvu. (K.T.)
Opatiji Povelja za Naj-akciju
Vijećnicima XI. Saziva Dječ-
jeg gradskog vijeća na njihovoj 3.
sjednici održanoj u gradskoj vi-
jećnici 12. prosinca pridružio se
i gradonačelnik
Ivo Dujmić
, koji
je pohvalio njihov rad te istaknuo
kako se grad ponosi njihovim
uspjesima. Dječja gradonačelni-
ca
Petra Deranja
predala mu je
Povelju za Naj-akciju u 2017. go-
dinu dodijeljenu za Dječji sajam
razmjene, a koju su predstav-
nici DGV-a dobili na Savjetova-
nju “Gradovi i općine - prijatelji
djece”, 21. studenog u Zagrebu.
Mali vijećnici birali su projekt od
pristiglih na Natječaj za prora-
čun Dječjeg gradskog vijeća, koji
iznosi 12 tisuća kuna te izglasali
projekt
Adriana Škarice
iz O. Š.
„R. K. Jeretov“ Opatija usvajanja
3D crtanja i novih tehnologija, a u
sklopu kojeg će se provoditi radi-
onice 3D printanja. (K.T.)
Martinja u Lignju
Kakva sve vina proizvode vi-
nari s područja Liburnije moglo se
vidjeti 19. studenog u Lignju na
manifestaciji “Martinja u Lignju“na
kojoj su se ocjenjivala i degustirala
vina te su izabrani i najuspješniji vi-
nari. Sudjelovalo je dvadeset i šest
vinara. U skupini malvazija prvo
mjesto osvojio je
Mateo Martinčić
,
drugi je bio
Dušan Rubinić
, a treći
Sanjin Srok
. U kategoriji miješana
bijela vina prvonagrađen je bio
Ivo
Kožul
,
drugi Dušan Rubinić
, dok je
treće mjesto osvojio
Robi Martin-
čić
. U kategoriji crnih vina prvomje-
sto osvojio je
Dušan Rubinić
, drugo
Dean Luksetić
i treće
Elvis Palmić
.
Vina je ocjenjivao stručni žiri
Patri-
cia Rumac
, enolog i predsjednica
komisije, enolog
Franko Ružić
i vi-
nar
Arsen Jardas
. Organizatori ma-
nifestacije bile su udruge Ognjišće
i Agro Opatija, a nagrađenim vinari-
ma dodijeljene su diplome.(L.L.)
Iva Ćulumović među
najboljim inovatorima
Primorsko–goranska županija
bespovratnim sredstvima, putem
javnog natječaja, potiče najbolje ino-
vatore Županije za njihov rad i dopri-
nos inovatorskoj djelatnosti. Ovogo-
dišnje najbolje ocijenjene inovatore
primili su zamjenik župana
Marko
Boras Mandić
i predsjednica Povje-
renstva za izbor najboljih inovacija
Anita Beletić Ilić
. Prvonagrađena
inovacija je linija delicija Camellia-
ta s kamelijom te praline punjene
hrvatskim vinima u tekućem obliku,
inovatorice
Ive Ćulumović
. Razvila
je osam proizvoda s kamelijom, čiji
listovi dosad nisu bili korišteni pri
proizvodnji delicija. (K.T.)
Dodijeljene stipendije
učenicima i studentima
U Centru Gervais 6. prosinca
održana je svečanost potpisivanja
ugovora o stipendiranju učenika i
studenata s Gradom Opatija, a ove
je školske i akademske godine do-
dijeljeno 77 stipendija - 32 učeničke
i 45 studentskih. Učeničke stipen-
dije iznose 500 kuna, dok student-
ske iznose 1000 kuna mjesečno. Iz
gradskog proračuna za stipendije
je izdvojeno 750 tisuća kuna, od
kojih je 710 za stipendiranje opa-
tijskih učenika i studenata, a 40
tisuća namijenjeno je za stipendije
studentima Grada Vukovara. Ugo-
vore o stipendiranju sa studentima
i učenicima potpisao je opatijski
gradonačelnik
Ivo Dujmić
, koji im je
čestitao na trudu i radu te uspjesi-
ma koje postižu. (K.T.)
Mjesec hrvatske knjige
Mjesec hrvatske knjige, ove
godine posvećen Enciklopedistici,
održan je od 15.listopada do 15.
studenog, a naša ga je Gradska
knjižnica i čitaonica ‘’Viktor Car
Emin’’ obilježila s posebnim na-
glaskom na grad Opatiju i njegove
građane. Tijekom čitavog mjeseca
ispisivala se ‘’enciklopedija u ma-
lom’’, opatijska abeceda odnosno
abecedni katalog stvari, mjesta,
pojmova, osoba, svega onoga što
Opatiju čini Opatijom. Održano je
Županijsko natjecanje u čitanju
na glas za učenike osnovnih škola,
akcija besplatnog upisa učenika
prvih razreda sa područja grada
32
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook