ListOpatija 208 - page 30

VOLOŠĆANSKI
PREDBOŽIĆNI KUP
U JEDRENJU
D
esetim jubilarnim izdanjem
Sportsko-rekreativnih igara za
osobe s invaliditetom „Mogu i
ja“ 2. prosinca u opatijskoj Sportskoj
dvorani Marino Cvetković obilježeni
su Međunarodni dan invalida i Među-
narodni dan volontera. Dvjestotinjak
sudionika iz svih krajeva Hrvatske,
Slovenije i Bosne i Hercegovine u
pratnji volontera natjecalo se u sport-
skim igrama i uživalo u veselom pro-
gramu, pjesmi i plesu te u posebnom
iznenađenju – dolasku Svetog Nikole
koji ih je darivao slatkišima te im se
pridružio u igri i zabavi. Nakon podje-
le medalja svi su zajedno krenuli u
šetnju, a cilj je bio trenutno „najslađi“
punkt u Opatiji – Park Angiolina i Fe-
stival čokolade.
Manifestaciju već deset godina
zaredom organizira KŠR Gorovo u
suradnji s centrom za rehabilitaciju
„Fortica“ – Kraljevica pod pokrovi-
teljstvom Grada Opatije, a pomogli
su članovi i volonteri udruga Društvo
„Naša djeca“ Opatija, Žmergo i Crveni
križ te učenici volonteri Osnove škole
„R. K. Jeretov“ Opatija, kao i Turistič-
ka zajednica Grada Opatije, Udruga
invalida Grada Opatije i BKOSI Pulac.
Dvjestotinjak takmičara iz 22
udruge i ustanove natjecalo se u
sportskom poligonu, pikadu, kugla-
nju loptom, gađanju koša, gađanju
lukom i strijelom, gađanju nogomet-
nog, rukometnog i hokej gola, baca-
nju kolutova, boćanju i gađanju mete,
a pobijedili su – svi, te su nagrađeni
medaljama, a volonteri velikim za-
hvalama i osmjesima.
P
etnaesto izdanje Volo-
šćanskog
predbožićnog
kupa održano je po jakoj
buri 2. prosinca, a jedrilo se
između Preluka i hotela Belve-
dere. Najuspješnija u grupama
je bila posada jedrilice Skradin
i skiper
Mladen Babac
iz Yacht
Cluba Croatia Opatija, drugi je
stigao
Vlado Sudić
s jedrilicom
Omero 2 iz JK Opatija, a treća
posada krstaša Spirit of Geroni-
mo i kormilar
Marko Pignolini
iz
JK 3. maj Rijeka. Najuspješnija
po Kvarner Yardstick premjeru
bila je
Aleksandra Šlosar
i brod
Aleksandra, drugi je bio
Ivan
Zimmerman
na brodu Nina, a
treći
Damir Popović
na brodu
DiGestive.
U
z poruku „Neka bude još
puno nula i neka se još
puno puta podignu jedra“
proslavljeno je 130 godi-
na djelovanja Jedriličarskog klu-
ba Opatija Svečanom skupštinom
održanom 30. studenog u Centru
„Gervais“ u prisustvu mnogobroj-
nih članova kluba, prijatelja i uzva-
nika. Visoku obljetnicu predsjed-
niku kluba
Mariju Šikiću
čestitali
su zamjenik gradonačelnika
Emil
Priskić
, predstavnik PGŽ-a
Marko
Boras Mandić
, predsjednik Hrvat-
skog jedriličarskog saveza
Zlatko
Taritaš,
predsjednik Sportskog
saveza Opatije
Fernando Kirigin
,
izbornik HJS-a
Edo Fantela
te još
mnogi prijatelji kluba. Nizale su se
pohvale, povijesne sličice iz dav-
nih, ali i modernih vremena ovog
opatijskog kluba koji je odgojio
generacije i generacije sportaša,
isticala imena članova, trenera i
svih onih koji su živote utkali u
opatijsko jedrenje, medalje i trofeji
kojih je bilo u izobilju, ali su najsve-
čaniji trenutak i kulminacija večeri
bili kada je “živuća legenda”
Ivica
Šćurić
proglašen doživotnim pred-
sjednikom Jedriličarskog kluba
Opatija.
PROSLAVLJEN
130. ROĐENDAN
O
patijski Yacht klub utemeljen je 1886. godine, a nje-
gov prvi predsjednik bio je poznati austrijski karto-
graf i pisac Heinrich von Littrow. Sjedište utemelje-
nja kluba bio je Beč te se kasnije osnivaju sekcije kluba na
Wörterseeu i Atterseeu. U prosincu 1887. godine uslijedilo
je osnivanje sekcije Quarnero Opatija, preteče današnjeg
Jedriličarskog kluba Opatija, koja je djelovala sve do 1891.
godine. Godinu dana kasnije s radomnastavlja u Puli, unu-
tar K.u.K. Yacht Geschwader, a od 1913. godine djeluje
kao Öst. - Ung. Motor – Yacht Klub, koji se sastojao od
dva člana, jedan je bio barun Arthur Schmidt - Zabierow,
a drugi Julius Glax. Opatijski jedriličarski klub jedan je od
najstarijih klubova na Mediteranu. Vlasnici brodova bili
su u doba osnutka Austrijanci, dok su posade sačinjavali
POVIJEST
DUGA 130
GODINA
DESETE IGRE
MOGU I JA
NIKOLA TURINA
NIKOLA TURINA
NIKOLA TURINA
30
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
f
Uređuje i piše
Kristina Tubić
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook