ListOpatija 208 - page 3

NIKOLA TURINA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
3
NOVOGODIŠNJE PORUKE
Vaš gradonačelnik
Ivo Dujmić
Drage sugrađanke i sugrađani,
drage Opatijke i Opatijci,
E
vo, još je jedna godina
na odlasku, a to je vri-
jeme kada se zbrajaju
rezultati. Možemo biti
zadovoljni s ostvarenim turi-
stičkim rezultatima i ponosni
na cijeli niz priznanja koje je
turistička Opatija dobila u ovoj
godini. Imamo razloga pohvaliti
se dobivenim nagradama, osvo-
jenim međunarodnim Zlatnim
cvijetom i Zlatnim Interstasom
za doprinos hrvatskom turizmu,
nagradom Udruge poduzetnika
u hotelijerstvu Hrvatske za do-
prinos hotelijerstvu Republike
Hrvatske, a ne manje važno je
da je Opatija proglašena i najbo-
ljom kongresnom destinacijom,
RetrOpatija najboljom manife-
stacijom, Angiolina najboljom
plažom, Ariston najboljim resto-
ranom… Svima koji su tome pri-
donijeli treba čestitati i zahvaliti
na uloženom trudu.
A što nas čeka u godini koja
dolazi? U gradskom proračunu
će se osigurati sredstva kojima
ćemo ispuniti obećanja data
građanima. Za javne potrebe
namijenit će se 55 milijuna
kuna, što je za 10 milijuna kuna
više nego ove godine. Time
ćemo financirati pronatalitetne
mjere, bitno povećane naknade
za novorođenčad, besplatni vr-
tić za drugo dijete u obitelji, be-
splatne udžbenike za osnovce,
sufinanciranje udžbenika sred-
njoškolaca…Mladima pomaže-
mo kroz učeničke i studentske
stipendije, koje su dobili svi koji
su podnijeli zahtjev i ispunjava-
ju propisane kriterije, njih 77, a
Grad Opatija nastavlja s prak-
som da dodjeljuje pet stipendija
za djecu Vukovara.
Iduće jeseni u funkciji će biti
novi dječji vrtić, a to znači da će
se bez problema moći upisati
PUNI OPTIMIZMA
ULAZIMO U NOVU GODINU
svu djecu, da neće više biti li-
sta čekanja. Treba naglasiti da
će ostati otvoreni i raditi kao i
dosad vrtići u Ičićima, Veprincu
i Voloskom, jer roditeljima to
tako odgovara.
Naravno, ispunit ćemo i obe-
ćanja data našim umirovljenici-
ma s nižim primanjima, kojima
će Grad Opatija za Uskrs i Bo-
žić darovati po 500 kuna. Treba
objasniti da se ova mjera može
početi primjenjivati tek u idućoj
2018. godini jer se sredstva osi-
guravaju u proračunu za tu godi-
nu, pa nažalost pred ovaj Božić
neće biti tih isplata, kako su neki
krivo razumjeli. I druge pomo-
ći umirovljenicima, kao što je
plaćanje naknade za dopunsko
zdravstveno osiguranje, startat
će početkom iduće godine.
Iduće godine na snazi osta-
ju, a neki se i pojačavaju, poti-
caji za nezaposlene, te za otva-
ranje novih malih tvrtki, obrta
i OPG-ova. Za sve građane je
važno što će iduće godine orga-
nizacija parkinga u Opatiji prije-
ći iz koncesionarskih u gradske
ruke, čime će se puno više moći
uvažavati potrebe stanovnika.
Sve to govori da s puno op-
timizma možemo ući u iduću
godinu, da će se zadržati, pa i
poboljšati, dostignuti društveni
standard, a ono što je vrlo važ-
no, pritom se neće povećavati
obaveze građana i njihova da-
vanja, barem ne ona koja su u
nadležnosti Grada Opatije.
Moram priznati da ipak
ima stvari koje me žaloste.
Nepromišljena odluka većine
u Gradskom vijeću vezane uz
urbanistički plan, ima dale-
kosežne posljedice i Opatija
neće dobiti novu zgradu Doma
zdravlja, ukoliko se hitno ta
odluka ne promijeni. Grad Opa-
tija je za tu investiciju PGŽ-a
dao zemljište procijenjeno na
3,2 milijuna kuna, zemljišta se
odrekla i RH, ali ugovoreni rok
izgradnje je 5 godina i već se
uveliko kasni s pripremama.
Žao mi je i što nije realizira-
na izgradnja doma za starije i
nemoćne, iako smo PGŽ-u još
2013. godine darovali zemlji-
šte i izgradnja je trebala početi
u roku od dvije godine, no još
nema ni naznaka da će ta inve-
sticija uskoro početi.
Vratimo se, ipak, veselijim
temama u ovo adventsko vri-
jeme za koje se Opatija jako
lijepo pripremila i ponudila niz
sadržaja i događanja, poseb-
no u našem Gervaisu koji je
opravdao postojanje u punom
smislu te riječi. Nadam se da i
svi vi, drage sugrađanke i sugra-
đani, kao i naši gosti uživate u
adventskom điru po Opatiji, da
ćete na Badnjak doći na tradi-
cionalni bakalar na mrkate, a
Novu godinu dočekati na nekoj
od tri lokacija u gradu. Pozivam
vas da 1. siječnja u podne dođe-
te na novogodišnju zdravicu na
terasi Kvarnera, kada ćemo se
družiti s našim gostima i daro-
vati im suvenir - čašu s amble-
mom grada.
U novu godinu trebamo ući
puni optimizma, spremi za jača-
nje dijaloga i međusobnog ra-
zumijevanja, vjerujući da zajed-
nički možemo graditi opatijsku
bolju budućnost.
Svima želim čestit Božić
i sretnu Novu godinu,
puno zdravlja i osobnog
zadovoljstva
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook