ListOpatija 208 - page 28

f
Piše
Lidija Lavrnja
U
Leipzigu je nedavno odr-
žana Svjetska izložba
pasa, s koje su se čla-
novi Kinološkog druš-
tva Opatija koji žive na području
Liburnije vratili s brojnim prizna-
njima, među kojima su najzna-
čajnija ona koja potvrđuju da su
njihovi psi po svojoj ljepoti svjet-
ski prvaci.
Daila Rocchi
i
Doma-
goj
Forempoher
iz uzgajivačnice
engleskih koker španijela Della
Fiumana u Zvonećoj, svakako
imaju razloga za slavlje, jer je
njihova španijelka Della Fiumana
Obla -Di’ Ob-La-Da’,
osvojila niz
svjetskih priznanja pa tako sada
nosi dvije prestižne titule Mladi
svjetski prvak i Najljepši pas pa-
smine, a uz to je i drugi Najljepši
mladi pas grupe. Od 250 pasa
koji su predstavljali Hrvatsku,
ona je na ovom natjecanju bila i
najuspješniji pas iz naše zemlje.
No, to nisu sva priznanja koja su
dobili vlasnici ove uzgajivačnice,
jer je i Della Fiumana Holy Moly
bila drugi Najljepši pas umeđura-
zredu R.VDH CAC, dok je španijel
Della Fiumana Hit That
Perfect
Beat, osvojio ocjenu odličan u
Razredu otvorenih.
Razloga za veselje imaju i
Franko Bratonja
i
Dorijana Po-
ropat Bratonja
iz Mučića, jer su i
psi iz njihove uzgajivačnice Hi No
Arashi, u kojoj uzgajaju pasminu
shiba inu osvojili svjetska pri-
znanja. Njihova devetomjesečna
Gemmei Go Hi No Arashi osvojila
je titule Najmlađi svjetski prvak i
Najljepši najmlađi pas pasmine,
a Najmlađi svjetski prvak je i de-
vetomjesečni Delen Solar Hikaru
San, dok je Fujiko Go Hi No Aras-
hi dobila ocjenu odličan u Razred
mladih. A da bi se vidjelo kakav
su veliki uspjeh na ovom najve-
ćem svjetskom natjecanju pasa
održanom od 8. do 12. studenog
u Njemačkoj postigli liburnijski
uzgajivači, najočitije govore po-
daci, prema kojima je na njemu
sudjelovalo više od 31.000 pasa,
a zastupljeno je bilo 330 različitih
pasmina. Dojmove s njega, ali i
što za njih znači osvojiti svjetska
priznanja na jednoj ovako gran-
dioznoj smotri pasa, ispričali su
LIBURNIJSKI PSI
SVJETSKI ŠAMPIONI
nam suvlasnici uzgajivačnice Hi
No Arashi, bračni par Bratonja.
- Radosni smo i prezadovoljni
što su naša tri psa osvojila tako
značajna svjetska priznanja. Tim
više, jer smo se uzgojempasa pa-
smine shiba inu počeli baviti pred
sedam godina. U Kinološkom sa-
vezu Hrvatske mi imamo i prvog
registriranog psa te pasmine. Psi
shiba inu su jedna jako stara ja-
panska pasmina, koja vuče pori-
jeklo dvije i po tisuće godina una-
zad, a u Japanu je proglašena i
nacionalnim blagom. I mama na-
šeg sadašnjeg svjetskog prvaka
stigla nam je iz Japana, a trenut-
no u uzgajivačnici imamo sedam
pasa ove pasmine
- kaže Franko
Bratonja, koji nije samo uzga-
jivač pasa, već je i vatrogasac
zaposlen u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Grada Opatije. Njegova
supruga Dorijana je također za-
poslena, i radi u Zavodu za javno
zdravstvo u Rijeci, a kako oboje
jako vole pse, kaže da im vrijeme
koje posvećuju njihovom uzgoju i
odlasku na natjecanja uvijek čini
zadovoljstvo.
- Obožavaju ih i naše dvije
kćeri, budući da su psi ove pasmi-
ne jako dobri za djecu. Kako nam
je okućnica velika, imaju dosta
mjesta za boravak i kretanje, s
nama budu i u kući, a curicama
se rado pridruže u krevetu. To su
smireni psi, nemaju pasji miris,
malo laju, rijetko obolijevaju od
nekih bolesti, a žive oko petnaest
godina Ukratko, oni su naši lju-
bimci, a nakon izložbe sada u kući
imamo i svjetske prvake-
objaš-
njava Dorijana, a suprug dodaje da
je još uvijek prepun dojmova s do-
sad najveće svjetske izložbe pasa,
- Nikada se prije nije toliki
broj pasa okupio na jednom mje-
stu, a pristigli su iz sedamdeset i
tri države. Ovaj nezaboravan do-
gađaj privukao je više od 90.000
posjetitelja, a osim natjecanja
u ljepoti pasa čiji smo sudioni-
ci bili i mi, liburnijski uzgajivači,
organizirano je bilo Europsko
prvenstvo u ronjenju pasa, Pr-
venstvo Njemačke u agilityju, i
FCI Svjetsko prvenstvo u plesu
sa psima. Izložbu je pratilo više
od 200 akreditiranih novinara i
fotografa, a izbor najljepših pasa
emitirao se svakodnevno, i mogli
su ga pratiti ljudi širom svijeta,
istaknuo je Bratonja.
Daila Rocchi i Della Fiumana Obla
–Di´ Ob-La Da´ na dodjeli nagrada
28
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
KINOLOGIJA
Franko Bratonja i Delen Solar Hikaru San, te supruga Dorijana i Gemmei Go Hi No Arashi u opatijskom parku
NIKOLA TURINA
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook