ListOpatija 208 - page 26

O
patijka s kastavskom
adresom
Nina Jugo
i
učenik opatijske ugo-
stiteljske škole
Marin
Čačija
ušli su u finale popular-
nog Supertalent Showa, koji se
nedjeljom emitira na Novoj TV.
Mladi petnaestogodišnji ple-
sači oduševili su i žiri i publiku
svojim plesnim akrobacijama
i zanimljivim koreografijama
te izborili nastup u završnici
showa. Prolazak u superfinale
osigurala im je atraktivna ple-
sna točka u bazenu inspirirana
kretanjem vode, čiju koreogra-
fiju potpisuje
Anita Jakirčević,
vanjska suradnica plesnog stu-
dija K2K, u kojem oboje treni-
raju. Nina i Marin najbolji su
prijatelji, zajedno plešu dvi-
je godine te
su ponosni
nositelji
mnogo-
brojnih
p l e s n i h
odličja,
među
kojima je i titula
svjetskih prvaka u
kategoriji junior
duo urban dance
style za prošlu
godinu.
- Upoznali smo se na
natjecanju „ZTC traži malu
zvijezdu“ i od tada se družimo i
plešemo zajedno. Odlučili smo
se prijaviti na Supertalent kako
bismo stekli neko novo iskustvo
i već od prvih proba i audicija
jako nam se svidjelo. Upozna-
li smo mnoge nove prijatelje,
zanimljive ljude različitih tale-
nata. Puno treniramo i naporno
vježbamo, gotovo sve slobodno
vrijeme provodimo vježbajući i
jako smo ponosi što su i žiri i pu-
blika to prepoznali. Sretni smo
NINA I MARIN
OTPLESALI DO
SUPERFINALA
što smo dio tako velikog
i popularnog natjecanja i
sve to je za nas jedno od-
lično novo iskustvo
, kazali
su mladi plesači, kojima su
nastupi u Supertalentu do-
nijeli popularnost, u školi
se njihovi nastupi gleda-
ju na satu i svi se žele
fotografirati s njima.
Nina je Opatijka, koja tre-
nutno stanuje u Kastvu, a ples je
počela trenirati u prvom razredu
osnovne škole, najprije u plesnoj
grupi Team Rock, zatim u Porto
Ri te u plesnom studiju K2K u ko-
jem pleše i danas, pod vodstvom
trenerice
Kristine Kekice Paunov-
ski
. Uz plesnog partnera Marina,
pleše i s klupskim
kolegom
Leonom
Di Giorgijem
, s
kojim je osvajala
mnoge nagra-
de, poput prvih
mjesta na
na među-
narodnom
natjecanju u
Novom Sadu, na dr-
žavnom u Zagrebu, u
Pragu, zatim u Ma-
linskoj i stipendija
za Vivo Ballet u
Rimu, kvalifikacije
na Svjetsko prvenstvo u top
klasi...
- Moje prvo natjecanje bilo je
prije par godina „ZTC traži malu
zvijezdu“, gdje sam osvojila dru-
go mjesto. To je
natjecanje
za
mlade ta-
lente, na
kojem su
se po prvi put predstavili mnogi
riječki talenti, među kojima i Mia
Negovetić. Od tada sam nastupi-
la na mnogim plesnim natjeca-
njima i postigla odlične rezultate,
a najdraža mi je svjetska zlatna
medalja s Globalnog svjetskog
natjecanja Dance Star ESDU
održanog prošle godine u Pore-
ču, na kojem je nastupilo preko
7 tisuća plesača iz 55 zemalja
iz cijelog svijeta. Volim plesati,
najviše hip-hop i contemporary
dance, koji ima puno plesnih ele-
menata klasičnog baleta, suvre-
menog baleta i jazz-a. Želja mi je
upisati studij plesa na Akademiji
i jednog dana zaplesati uz uz
slavnu Beyonce. Super talent mi
je jedno sasvim novo iskustvo,
različito je od plesnih natjecanja i
najviše sam se bojala Martininih
kritika, međutim svi članovi žirija
jako su nas pohvalili
, istaknula je
Nina, učenica prvog razreda Eko-
nomske škole, a do nedavno uče-
nica opatijske Hotelijersko-turi-
stičke škole, iz koje se prebacila
radi nemogućnosti usklađivanja
plesnih i školskih obveza. Zahva-
ljuje i Gradu Opatiji, koji sudjeluje
u sponzoriranju odlazaka na na-
tjecanja te ju poziva da nastupa
na gradskim događanjima.
Marin stanuje u Viškovu i
pohađa prvi razred Ugostiteljske
škole u Opatiji. Plesom se bavi
od 3. razreda kada je počeo tre-
nirati latino-američke plesove, da
bi nakon godinu dana prešao na
hip-hop i učlanio se u RIS dance
centar koji vodi
Ivona Brnelić
.
Trenira paralelno i u klubu K2K,
gdje pleše i Nina.
- Kada sam bio dječak na
svim feštama sam uvijek ska-
kutao i plesao, a danas je ples
moja najveća ljubav. Ninu sam
upoznao kada sam na natjecanju
„ZTC traži mladu zvijezdu“ osvo-
jio treće mjesto, pozvala me na
rođendan, tamo sam joj otplesao
rođendanski ples i počeli smo
razmišljati da plešemo duo. Ni-
nina trenerica Renata Elkasović
osmislila nam je koreografiju i
kada smo je uvježbali, rekla nam
je da smo spremni za svjetsko
prvenstvo. Poslušali smo je i
nastupili prošle godine na Dan-
ce Staru te pobijedili! Ove sam
godine nastupio i na državnom
prvenstvu u Zagrebu i osvojio
drugo mjesto
, kazao je Marin te
istaknuo kako se nada da će mu
ples biti i životni poziv.
Nini i Marinu držimo fige u
superfinalu i navijamo za njih.
Dok pišemo ovaj članak, mla-
di plesači vrijedno treniraju i pri-
premaju se za finale, pa iako će
naše novine izaći nakon finala,
mi im već ovom prilikom čestita-
mo, jer kako god prošli, postigli
su veliki uspjeh i oni su naši opa-
tijski Supertalenti.
f
Piše
Kristina Tubić
26
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
SUPERTALENTI
Marin i Nina na Svjetskom natjecanju
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook