ListOpatija 208 - page 25

P
rema podacima Svjetske
banke o poslovnoj klimi
u raznim svjetskim ze-
mljama, Hrvatska je ove
godine 51. između 190 zemalja,
dok je prošle godine bila na 43.
mjestu. Ispred nje su Novi Ze-
land, Singapur, Danska, Koreja,
Hong Kong, SAD, Velika Britanija,
Norveška, Gruzija i Švedska u
samom vrhu, zatim Slovenija na
37., Kosovo na 40., Crna Gora na
42. i Srbija na 43. mjestu, a iza
nje su Albanija na 66. i Bosna i
Hercegovina na 86. mjesto te
zemlje poput Južnog Sudana,
Venezuele i Somalije. Prema tim
rezultatima, ali i prema mišljenju
većine hrvatskih građana, po-
slovna klima u Hrvatskoj nije baš
dobra i nije lako pokrenuti „nešto
svoje“ te biti „sam svoj gazda“.
Unatoč tome, mnogi kreću u
poduzetničke vode i uspješno
savladavaju prepreke i izazove.
Svjedočimo pokretanju novih
tvrtki i obrta i u našem gradu, a
neki se mogu pohvaliti i desetlje-
ćem opstanka i poslovanja.
Drago Baotić
prije nekoliko
mjeseci otvorio je salon
„Ma-
ssage Lucky You“
u Ulici svetog
Florijana gdje nudi razne vrste
masaže, poput sportske masaže,
aroma masaže s raznim vrstama
ulja, klasične masaže te masaže
stopala.
- Iskustvo sam stekao u Nje-
mačkoj gdje sam se školovao i
radio prije desetak godina, tada
sam se vratio u Hrvatsku, ali sam
radio kao menadžer, da bih odlu-
čio vratiti se masaži i pokrenuti
svoj posao. Duže vrijeme sam
razmišljao kako želim biti sam
svoj gazda i raditi za sebe te sam
se odvažio pokušati. Stanujem u
U SALONIMA
PRONAŠLI
SVOJ „KRUH”
f
Piše
Kristina Tubić
Snimio
Nikola Turina
Ičićima, a prostor sam iznajmio
od Grada Opatije te moram ista-
knuti da mi je cijela procedura
oko pronalaska i iznajmljivanja
prostora bila iznenađujuće pozi-
tivna. Tek sam krenuo, pa još ne
mogu komentirati količinu posla,
ali mogu reći da sam zadovoljan
i smatram da uvijek ima ljudi koji
žele raditi na sebi i poboljšanju
svog zdravlja. Masaža je jedna
od najpoznatijih metoda opušta-
nja i liječenja, može učiniti puno
i za tijelo i za um. Stres je danas
glavni okidač raznih bolesti. Na
Dalekom istoku je ljudima nor-
malno da redovito idu na masa-
že, kod nas još nije ta svijest tako
razvijena, ali moram reći da sve
više ljudi uviđa pozitivan učinak
na dušu i tijelo
, kazao je vlasnik
salona te istaknuo kako cijene
nisu visoke i formirane su za
lokalno stanovništvo, za stalne
mušterije nude se popusti, a tre-
nutno su u ponudi i poklon bono-
vi koji se mogu darivati za Božić.
Nova opatijska poduzetnica
je i mlada
Tea Maravić
, koja je
prije par mjeseci otvorila
Beauty
salon Beautique by Tea
u Spin-
čićevoj ulici, iznad pošte i pored
Agencije Katarina Line. Salon
nudi usluge njege ruku i stopala,
trajni lak, razne tipove masaže,
tretmane njege lice i sve vrste
depilacije. Tea je nakon školo-
vanja za kozmetičarku završila
i Wellness akademiju te mnogo-
brojne stručne edukacije.
- Oduvijek mi je bila želja
otvoriti svoj vlastiti salon jer vo-
lim svoj posao i želim se još više
usavršavati. Nakon višegodiš-
njeg radnog iskustva u salonima
i opatijskim hotelima kao kozme-
tičar i kao wellness voditelj, za-
ključila sam da je došlo vrijeme
za pokrenuti vlastiti posao. Sma-
tram da uz brojne ponude hotela
u ovoj branši, ima još dovoljno
prostora i za privatno poduzet-
ništvo, naročito kao ponuda za
lokalno stanovništvo, jer su koz-
metičke usluge i masaže u hote-
lima ipak cijenama prilagođene
turistima i prilično skupe. Što se
pokretanja posla tiče, uspješno
sam prevladala početne admini-
strativne prepreke i vjerujem da
mogu dobro poslovati jer sam u
svom poslu profesionalac i ne
bojim se rada. Isto tako svjesna
sam da su životni i poslovni uvje-
ti teški, ali nadam se da će doći
bolja vremena. Možda jesam op-
timist, ali gdje bismo stigli kada
bi baš svi mladi otišli van Hrvat-
ske
, zaključila je Tea te pozvala
sugrađane da dođu te da iskori-
ste ponude paketa za Božić, koje
nude brojne popuste.
Bogato iskustvo od 9 godina
u vođenju vlastitog salona ima
Alessandra Selak
, vlasnica salo-
na
Dr. MaxSandOr,
smještenog
preko puta tržnice, u zgradi po-
red Cafe bara Tik Tak. U ponudi
su vibracijski treninzi na Power
Plateu i Vibration Plateu Ultim8,
limfna drenaža aparatom, razne
vrste masaže, anticelulitni tre-
tmani te depilacije.
- U istom sam prostoru već 9
godina, uvijek s istim ciljem – da
moji klijenti budu što zadovoljni-
ji i uvijek dobiju što više. Trudim
se da to ne bude isključivo odra-
đivanje treninga, već i da posti-
gnemo dobru energiju i dobru
atmosferu. Ne smijemo zabora-
viti da sport i vježba nisu važni
samo za tijelo, već i za mentalno
zdravlje, naročito danas, kada
moderan i užurbani način života
donosi i velike količine stresa.
Vibracijski trening u trajanju od
samo 30 minuta pogodan je za
sve dobne skupine, a aktivira-
njem svih mišićnih grupa učinak
je višestruko pojačan. Radi se
o brzim i efikasnim treninzima
koji poboljšavaju tonus mišića
i skidaju kile. Vrijedan rad kli-
jenata nagrađujem dodatnim
popustima i imam puno stalnih
mušterija. Radno vrijeme mi je
po dogovoru, prilagođavam se
klijentima i iako nije lako danas
biti poduzetnik, zadovoljna sam
svojim poslom jer ga volim. Po-
sao mi je koncipiran prema se-
zoni, u proljeće imam više posla,
ljeti manje i već sam se naviknu-
la na takvu dinamiku
, istaknula
je Alessandra te pozvala sve za-
interesirane da sebi ili nekom bli-
skom za Božić nabave prigodne
bonove i poklone trening.
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
25
MALI PODUZETNICI
Tea Maravić
Alessandra Selak
Drago Baotić
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook