ListOpatija 208 - page 2

Parićali:
Irena Bistričić i Nikola Turina
P
riča prva: Jedna je gošća iz
inozemstva za vrijeme bo-
ravka u Opatiji posjetila li-
ječničku ordinaciju i pri izla-
sku nespretno udarila rukom o zid,
pri čemu joj je iz prstena na ruci is-
pao vrijedan dijamantni kamenčić.
Ljudi koji su se zatekli oko nje po-
mogli su joj tražiti dijamant, ali nisu
ga našli. Gošća je odustala i otišla,
ali jedan se Opatijac nastavio tru-
diti u potrazi za dragim kamenom
i – našao ga. Potražio je onda i vla-
snicu, vratio joj njenu dragocjenost,
koja je za nju imala veliku emotivnu
vrijednost, a zahvalna gošća htjela
mu se odužiti na sve moguće na-
BOŽIĆNE PRIČE
čine, pa i javnom pohvalom za
dobročiniteljstvo i poštenje. No,
Opatijac za to nije htio ni čuti,
smatrajući da njegov postupak
nije nikakvo “herojsko djelo” koje
bi zasluživalo pažnju javnosti.
Priča druga: Jedna je Opa-
tijka stajala u redu na blagajni
u marketu iza starije žene koja
je poslagala na kasu nekoliko
artikala, kilo brašna, neke dvije
paštetice i još neke sitnice. Žena
je, onako više sebi u bradu, rekla:
“Joj, što sam to sve nasložila, a
imam samo 20 kuna”… i već po-
čela odvajati “višak” robe. Tog
trenutka više brinući da ne dođe
do zastoja na kasi nego o do-
bročiniteljstvu, Opatijka iza nje
reagirala je spontano,: “Ne brinite,
gospođo, ja ću vam dodati ako
vam bude što falilo”. I falilo je – 7
(sedam) kuna. Opatijka je, narav-
no, podmirila taj dio računa, a za
tih “pišljivih” sedam kuna penzio-
nerka joj je zahvaljivala “do neba”,
ispričala joj svoju tužnu životu
priču, a u toj maloj gesti našla
uporište za tvrdnju da “ipak još
ima dobrih ljudi”.
Nisu ovo opatijske božić-
ne priče iz mašte, to su stvarni
događaji čiji akteri “nisu htjeli u
novine”. Zato su ove priče ostale
“bezimene” , ali ipak našle mjesto
u novinama kako bi ilustrirale
božićni duh koji vlada Opatijom i
koji sjaji jače od svih adventskih
svijeća i ulične blagdanske rasko-
ši. Barem se meni tako čini.
Naravno, u gradskom listu
nismo preskočili ni sav taj vanjski
božićni sjaj u našem gradu kojeg
smo zabilježili “perom i kame-
rom”, kako se to nekad znalo reći,
a u ovom broju “Opatije” donosi-
mo još lijepih priča s imenom i
prezimenom svojevrsnih junaka.
U blagdanskom broju dali
smo nešto više mjesta nego što
je to uobičajeno opatijskim politi-
čarima, kako bi odaslali građani-
ma novogodišnju poruku. Time
uvažavamo činjenicu da je opa-
tijska vlast podijeljena između
gradonačelnika i Gradskog vijeća
u kojem “nezavisni” gradonačel-
nik nema većinu, već ona pripada
koaliciji političkih stranaka.
Na kraju, moram vam ispriča-
ti i jednu osobnu “božićnu priču”.
Na prijedlog Uređivačkog savjeta
gradskog lista “Opatija”, opatijski
su me vijećnici ponovno izabrali
za glavnu urednicu. Bit će to peti
puta da sam dobila dvogodišnji
mandat, i prvi puta da su u tom
postupku konačnu riječ imali
gradski vijećnici. Ono što mogu
obećati čitateljima je da ću zajed-
no sa odanom i vrijednom redak-
cijskom ekipom i dalje predano
raditi gradski list sukladno prihva-
ćenoj uređivačkoj koncepciji koja
je već dobro poznata i provođena
proteklih osam godina.
U ime cijele ekipe lista “Opa-
tija” radostan Božić i sretnu novu
godinu želim svim čitateljima.
Do čitanja
Mirjana Rončević
DREVA ZDOLUN, BETON ZGORUN
– Partilo je još jedno opatijsko staro drevo. Storit
će novu zgradu od hotela. Pa njin je smetalo. Kot i čuda drugeh ka smetaju najviše novemi
vlasniki. Ča ćemo rezat kada ih više ne bude bilo? I zaš se ne uredi da na meste sakega ko
batiš dole, posadiš pet noveh?
TROTOAR
– Na početke Rakovčeve zanimljivo zgleda trotoar. Malo su palini a malo
su škuje va ke ti noga more šesno propast. Ča se čeka da se to popravi, morda Novo leto.
BOŽIĆNI IZLOGI
– Opatijski izlogi su i oveh blagdani zaživeli va Božićnen izdanju. Šesno
su urejeni se suvenirnice, hoteli, a ovisti črjeni izlog od butige od postoli smo zibrali aš najviše
asocira na regali ki će jedanta neki kalat i skroza naš dimnjak.
BOŽIĆNO DVORIŠĆE
– Okućnica oviste kući spravila se je na vreme za blagdani.
Urejena je z zelenilon spreda ulaza, tu je anke i borić, i se skupa na ulaze v Opatiju zgleda
jako šesno.
2
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
UVODNIK
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook